Добре дошли в нашия уебсайт.

Пробиване на удар

Има много начини да се намалят цените и времето за производство на големи печатни платки и това винаги е целта на Pandawill.  

Един процес, който исторически е създавал пречка при производството на печатни платки с кръгови или сложни контурни схеми, е относително бавният етап на маршрутизиране. Често комбинацията от точкуване и маршрутизация може да бъде много ефективен начин за намаляване на времето за работа на маршрутизационната машина и следователно за намаляване на разходите.

Пробиването наистина привлича голяма първоначална еднократна такса за обработка в сравнение с конвенционалното производство, но обратно цената на всяка произведена платка и панел ще бъде пропорционално по-евтина въз основа на намаляването на времето за процес, необходимо на механичния етап.

При големи изисквания за обем, намаляването на разходите на платката може много бързо да оправдае таксата за обработка на инструмента.